Aktuelt Arkiv i Nordland
Nordlands historie 1-3
(24.11.2015)

For første gang blir alle sider av fylkets historie presentert helhetlig -

fra de eldste tider til i dag. Du finner nå bokverket i bokhandelen

 

Mo Håndverkerforening
(13.11.2015)

 

 Arkivplan.no får i oktober 2015 en rekke nye funksjoner og forbedringer, men blir likevel ikke så mye endret at ikke erfarne brukere vil kjenne seg igjen.

Dora magasin
(13.11.2015)

Arkiv i Nordland har gleden av å invitere til årets arkivledersamling. Programmet er fylt med arkivfaglige tema som vi mener vil være interessante og relevante for kommunene.

Arkivplan.no
(13.11.2015)

Arkiv i Nordland har ansvar for arkivfunksjonen i Nordland fylkeskommune. Dette innbefatter også ansvar for utarbeidelse av arkivplan. 

Digital informasjon er sårbar
(13.11.2015)

Hvilken dokumentasjon skal arkiveres i sakarkivet og hva skal inn i pasientjournalen? Dette er et av flere viktige spørsmål den nye veiledningen fra KS gir svar på. 

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Login for redigering