Aktuelt Arkiv i Nordland
Digitalt depot
(14.08.2014)

Offentlig saksbehandling utføres i økende grad med hjelp av informasjonteknologi (IT), og fremtidens arkiver vil være elektroniske. Dette tar Arkiv i Nordland på alvor og tilbyr Nordland fylkeskommune, og eiere i Interkommunalt Arkiv Nordland å avlevere/deponere elektronisk arkiv i ett digitalt depot.

Fridthjov Anderssen
(25.07.2014)

Månedens bilde kommer fra Fridthjov Anderssens arkiv: Et lite avisutklipp med tittelen "Friluftskoncerten". Skribenten A.E klager over uro blant publikum i 1930.

kong Haakon
(01.07.2014)

Månedens bilde kommer fra Nordland Landbruksselsskaps arkiv. Kristian Helgesen har fotografert Kong Haakon idet han ankommer Bodø for å åpne Nordland Fylkesutstilling 3. juli 1926.

 

Hålogaland stiftsdireksjon
(30.06.2014)

I arkivene etter fattigstyrene i Bodø og Bodin kommune ligger over 30 saker fra desember 1943 hvor menn har kontaktet fattigstyret for å få hjelp til å komme seg hjem. I januar 1944 hadde Bodø kommune lagt ut over 2.500 kroner for å hjelpe disse mennene. Kommunen fryktet at de ville få store utgifter til å sende hjem andre kommuners innbyggere om ikke noe ble gjort i saken.

Bodin feb 1947
(30.06.2014)

På grunn av uenigheter mellom to kommuner får vi som lever over 60 år senere mulighet til å få et lite innblikk den tids utfordringer. I ei mappe fra arkivet etter fattigstyret i Bodin kommune, finnes ei brevveksling mellom Bodø og Bodin kommuner, om hvorvidt en bodøværing var bodøværing eller ikke. Bodøværingen selv var ikke i tvil. Brevene gir oss rikelig informasjon, om krigs- og evakueringsforhold, hvilke sykdommer som var utbredt og hvilken behandling man fikk. 

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS