Aktuelt Arkiv i Nordland
Mo Håndverkerforening
(29.09.2015)

 

 Arkivplan.no får i oktober 2015 en rekke nye funksjoner og forbedringer, men blir likevel ikke så mye endret at ikke erfarne brukere vil kjenne seg igjen.

Valgurne
(25.09.2015)

 

«Jeg har fåretat leiting etter valgurnen på Løding. Den siste gang den er set er av noen smågutter, som så den ved en tyskbarakke gjennemhullet av revolverskudd, så den eksisterer nok ikke mer»

 

Hønsehuset
(17.09.2015)

Norsk Kulturråd har innvilget Arkiv i Nordlands søknad om 150.000 kroner til bevaring av Hønsehusets lydarkiv.

Siden 2014 har lydmaterialet etter Hønsehuset lydstudio blitt oppbevart hos Arkiv i Nordland. Dette er et materiale med stor historisk verdi. Både kjente og mindre kjente artister fra landsdelen har gjort lydopptak i Hønsehuset.

 

Storm i Bodø havn
(15.09.2015)

 

25. januar 1893 blåste det opp til storm i Lofoten og Vesterålen. Havet var fullt av fiskebåter under Lofotfisket. Hele 130 fiskere mistet livet under storstormen. Arkiv i Nordland besitter arkiv etter hjelpefondet som ble opprettet etter stormen.

 

Valg 1945
(11.09.2015)

 

Nå i høst er det 70 år siden valget i 1945. Det første valget i et atter fritt Norge var på mange måter et spesielt valg. På grunn av krigen var det ni år siden forrige stortingsvalg, og åtte år siden forrige kommunevalg. Dette medførte at man måtte ha både stortings- og kommunevalg samme høst med bare en drøy måneds mellomrom, henholdsvis 8. oktober og 19. november. Valget bød på mange utfordringer.

 

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Login for redigering