Gildeskål kommune først ut med KS SvarUt

Kommunevåpen for Gildeskål - Klikk for stort bilde

KS SvarUt er en tjeneste som innebærer at kommuner kan sende post elektronisk til både innbyggere og næringsliv.

 

Gildeskål kommune er den første kommunen i Nordland som har tatt i bruk løsningen fullt ut. SvarUt er en fremtidsrettet løsning som gir flere fordeler. For kommuner medfører den besparelser både tidsmessig og rent økonomisk. Videre vil innbyggere som mottar posten sin elektronisk oppleve at de mottar post fra det offentlige raskere enn tilfellet er med papirbrev.

Overgangen til elektronisk utsending av brev må sees på som en del av digitaliseringssatsningen i offentlig sektor. Gjennom å digitalisere offentlig sektor skal man oppnå både effektivisering og bedre tjenester til innbyggerne. Arkiv i Nordland gratulerer Gildeskål kommune med innføringen av SvarUt!

Les mer om Gildeskål kommunes innføring av SvarUt her: http://www.gildeskal.kommune.no/foerst-i-nordland.5760908-272796.html

Les mer om SvarUt her: https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/svar-inn-og-svar-ut/

Les mer om digitaliseringen av offentlig sektor her: https://www.regjeringen.no/nb/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringen-i-offentlig-sektor/id2340245/

OBS! Personer som aldri har oppgitt elektronisk kontaktinformasjon til det offentlige vil fortsatt motta brev på papir. Alle innbyggere har også mulighet til å reservere seg mot å få post fra det offentlige tilsendt elektronisk.