En krets av Gildeskål fattigvesen er kommet til rette

Klikk for stort bildeArkiv i Nordland fikk nylig inn arkivmateriale fra Gildeskål Fattigvesen fra perioden 1914-1938. Dokumentene kom fram under ei loftsopprydning i et privat hjem.

Materialet inneholdt et møtereferat fra 1933 vedrørende matrasjoner og flere opplistinger av personer som hadde fått mat, legehjelp eller klær fra fattigvesenet i perioden 1914-1938. Hver person er registrert med opplysninger om fødested og år, bosted, antall barn under 15 år og annen informasjon.

Mellomkrigstida - dyrtida- hadde stor innvirkning på livet til folk i Norge. Mange trengte hjelp for å klare hverdagen. Dette materialet gir oss et lite innblikk i hvordan denne tida artet seg for enkelte familier og enkeltpersoner i Gildeskål.

Fra materialet kan man lese at fattigforsørgelsen i Gildeskål var delt inn i 19 kretser, og at vi her har opplysninger fra en av disse. Dermed kan det ligge mer materiale i kjellere, boder og loft.

Arkiv i Nordland oppfordrer alle til å ta kontakt om det skulle dukke opp noe arkivmateriale under en rydderunde!