Aktuelt IKAN
Fylkesråd Ingelin Noresjø åpner de nye lokalene ved å dra i arkivknuten på døra inn til arkivlokalene.
(31.08.2017)

Fredag 25. august 2017 feiret Arkiv i Nordland at 20 års arbeid med å skaffe større depotlokaler endelig var brakt i havn. En merkedag som representerer et løft for alle kommunene og innbyggerne i Nordland. Fylkesråd Ingelin Noresjø sto for den offisielle åpningen foran om lag 40 frammøtte gjester og ansatte.

(30.12.2016)

Alle innbyggere i Norge har krav på en del offentlige tjenester. Noen av disse tjenestene er undervisning, sosialtjenester og helseomsorg. Arkivene kan dokumentere om innbyggerne har fått de tjenestene de ha krav på. Rettighetsdokumentasjon kan finnes i mange arkiv, enten det dreier seg om sosiale eller økonomiske saker. Det er dokumentasjon av de juridiske rettighetene og pliktene som personer, organisasjoner, bedrifter og offentlige organer har.

 

(25.10.2016)

Riksarkivaren har i sine fellesbestemmelser sagt at innbinding av møtebøker med mer ikke lenger er pålagt. 

(25.04.2016)

På IKANs representantskapsmøte 25.april 2019 ble det nye styret valgt.

(23.02.2016)

Her kommer en oppdatering på status i arbeidet med å utarbeide arkivplan for Nordland fylkeskommune samt informasjon om videre arbeid.