Nordnorsk handelshistorie frem i lyset

En fisker fra Beiarn har satt spor i væreierarkivet fra Å. - Klikk for stort bilde23 handelsstedsarkiver fra Salten og Lofoten skal føres inn i Norges dokumentarv, den norske delen av UNESCOs "Memory of the world"-register, en liste over viktig og umistelig kulturarvs-dokumentasjon. 

- Dette er en svært gledelig nyhet fra Kulturrådet, som framhever disse arkivene som spesielt viktige i norsk historie. At nettopp disse arkivene har fått dokumentarvsstatus gir ekstra tyngde til å formidle Nord-Norges posisjon som en sterk bidragsyter og verdiskaper i norsk økonomi. Handelstedsarkivene gir hele Norge tilgang til historisk forankring og identitet, samt kunnskap om landets viktigste inntektskilde gjennom tidene, sier en begeistret fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen (Ap).

Forvalter viktig kulturarv

At handelsstedsarkivene i Salten og Lofoten nå er løftet fram på denne måten gir de tre institusjonene som oppbevarer dem, Museum Nord, Nordlandsmuseet og Arkiv i Nordland, et spesielt ansvar. De tre forvalter nå en viktig del av norsk kulturarv på vegne av Nord-Norge, Norge og verden som helhet. De skal i samarbeid sørge for at arkivene blir bevarte og jobbe for at de blir gjort universelt tilgjengelige for alle som ønsker å forske på dem.

Sett fra Nord-Norges side

Arkivene er viktige av to grunner:

Tørrfiskhandelen troner fremdeles øverst som den desidert største og mest betydningsfulle økonomiske virksomheten Norge noen gang har bedrevet. Minst siden tidlig middelalder har tørrfisken gitt Norge betydelige inntekter.

De 23 arkivene er de eneste som dokumenterer den historiske tørrfiskhandelen i en nordnorsk kontekst. Arkivene forteller om starten på tørrfiskens ferd fra havet til hjellene i Lofoten og hvordan den via Bergen ble distribuert til markedene i Europa og verden forøvrig. Både i Bergen og i Lübeck finnes arkiver som dokumenterer tørrfisken som den viktigste nordnorske handelsvaren i Europa. Nordlandshandelsarkivene i Bergen er allerede tatt opp i Norges dokumentarv.

Mangfoldig virksomhet

De nordnorske handelsstedene ble opprettet på slutten av 1700-tallet. De drev gründervirksomhet, og var med på å sikre at inntekter fra tørrfiskproduksjonen også kom landsdelen til gode. Handelsstedene drev ikke bare med fisk. Virksomheten var mangfoldig, og inkluderte lokalhandel, gjestgiveri, brennevinshandel, jektefart, utredningsvirksomhet, rorbuutleie, kredittvirksomhet, fiskeoppkjøp og produksjonshandel med fiskeprodukter – tørrfisk, klippfisk, tran og rogn. Arkivene viser klart denne mangfoldige virksomheten.

Flere handelshus klarte omstillingsprosessene til moderne driftsformer og har fortsatt sin virksomhet inn i vår tid. Fremdeles blir mesteparten av lofottorsken videreforedlet til tørrfisk, og eksportert til markedene i Europa, Afrika og Sør-Amerika.

Klikk for stort bilde AB Wilse / Norsk Folkemuseum

 

Fakta om Norges dokumentarv:

Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. UNESCO ønsker gjennom Memory of the World-registeret å sette søkelyset på dokumentarven i verden, slik at ikke viktig og umistelig kulturarvsdokumentasjon skal gå tapt samt at den skal være tilgjengelig for allmennheten.