Kurs og konferanser 2019

Norges Bondelags årsmøte 1933 i Bodø. - Klikk for stort bildeNorges Bondelags årsmøte 1933 i Bodø.

Arkiv i Nordland arrangerer to årlige samlinger i Bodø for IKAN-medlemmer: Kontaktkonferansen og Arkivledersamlingen.

I 2019 holder vi også webseminarer på nett. Webseminarene er månedlige og varer ca en time.

 

Webinarer

Kontaktkonferansen 25. - 26. april

Arkivledersamlingen 9. - 10. oktober