Nils Jernsletten om stallo

Nils Jernsletten, 1978. - Klikk for stort bilde Nils Jernsletten i samtale med Dag Skogheim om stallo og stallobegrepet. Intervjuet er gjort i 1973.

Stallo (av Alfhild Vekterli) - Klikk for stort bilde Stallo er en mytisk figur som opptrer i ulike roller i samisk folketro. Den forekommer ofte i eventyr og sagn. Stallo kan opptre i ulike varianter, og det finnes ingen entydig forklaring på hva Stallo er. Stallo er beskrevet som et stort, farlig monster, men også som en slags julenisse. Ifølge den samiske forfatteren Johan Turi var stalloer halvt menneske og halvt troll eller djevel. Selv om stallo både er ond og sterk, kan han også være dum, og la seg lure av mennesker. Nils Jernsletten forteller i intervjuet om hvordan barn ble skremt med Stallo, men også hvordan Stalloen kunne drepes og dermed overvinnes.

Klikk for å høre intervjuet 

Da intervjuet ble gjort var Jernsletten hovedfagstudent ved universitetet i Oslo. Han ble senere professor i samiske språk ved universitetet i Tromsø. Han har skrevet mange artikler med samiske tema, samt vært medforfatter av flere bøker. I tillegg har han bl.a. utgitt følgende bøker:

  • Dajahusat  1976
  • Sámegiela skuv'lasádnelis'to mas sánit læt jår'galuvvun dárugillii (Samisk-norsk ordliste) 1977 
  • En undertrykt kultur 1981
  • Álgosátnegirji  (samisk-norsk ordbok) 1983
 

Stallo (av Alfhild Vekterli ) - Klikk for stort bildeStallo (av Alfhild Vekterli) - Klikk for stort bilde