Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland - MoFI og VRI Nordland

Programmet «Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION)», skal arbeide for å fremme innovasjon i næringsliv og offentlig sektor i hele landet.

MoFI er et 3-årig prosjekt i perioden 2017-2019, og Nordland fylkeskommune sin regionale satsing i FORREGION. Prosjektet er en videreføring av satsingen Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (VRI). Målet er å bidra til økt nyskaping og teknologiutvikling gjennom forskningsbasert innovasjon i industrien på Helgeland.

Følgende virkemidler er lagt inn i den regionale satsingen:

Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet er Kunnskapsparken Helgeland. Kontaktinformasjon til prosjektleder finnes i menyen til høyre.

 

VRI-programmet er nå avsluttet. Historikk som forteller om VRI-satsingen finner du også på denne siden. Mer informasjon kommer om den nye satsingen MoFI - nettsiden er under utarbeidelse.

 

 
Klikk for stort bilde  

Vi har laget et magasin som forteller om erfaringene med Virkemidler for regional FoU og innovasjon, og en kort film om betydningen av VRI. Klikk på bildene over.

brukes til nyhetssak VRI

Kulturhistorie, bygninger og mennesker! Dette er ressurser ved Dønnes gård som inngår som råvarer i gårdens foredlingsbedrift. Råvarene foredles til opplevelser myntet på tilreisende som besøker gården, men gir også et viktig bidrag til lokalbefolkningen. Dette kommer spesielt til uttrykk gjennom opplevelsesproduktet, Dønnesrosen, som i 2016 ble utviklet med utgangspunkt i disse ressursene. Resultatet ble et attraktivt, samlende og meningsfylt kulturelt tilbud til Dønna kommunes innbyggere.

klynge

- Servicen skal være bra, men er ikke alene nok for å trekke gjester. Kvaliteten på opplevelsene avgjør, og opplevelser er skreddersøm. Det sier Ann Heidi Hansen, merkevareansvarlig i NordNorsk Reiseliv. 

 

Opplevelsesbaserte bedrifter er avhengige av å utvikle produktene sine i takt med skiftende tider, nye trender og andre kunder. Bedriftene i denne næringen står sjelden i ro. En ny studie viser at testing undervegs i utviklingsarbeidet smaker mer enn det koster. 

Gjennomtenkt problemstilling og god planlegging til tross, noen ganger må et prosjekt snu på hælen. Det skjedde da analyselaboratoriet Labora skulle sekvensere genomet til et virus (Pox) som gir alvorlig gjellesykdom hos laks. 

Roy Pettersen i Andfjord AS vil rive ned vegger i norsk oppdrettsnæring og bygge noe ingen ennå har sett. Det kan gi et tyvetalls arbeidsplasser og store økonomiske ringvirkninger i Andøy.

 

Overskuddsvarme fra smelteovnene i Mo varmer opp sentrumsbygg, gågate og oppdrettsanlegg. Nå vil Mo Fjernvarme også tilby kjøling, basert på den samme overskuddsvarmen. 

Bøteriet, oppdrettsnot, tørkeprosess, not, nøter, dgl. Kenneth Larsen

Om du synes det er vanskelig å tørke klesvasken i fuktig vær, prøv å tørk ei oppdrettsnot som er 160 meter i diameter og 60 meter dyp. Den veier 7 tonn. 

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Karin Kristensen
Seniorrådgiver forskning og innovasjon