Utfordringer i dagens samfunn

Klikk for stort bildeMange unge har det bra og trives godt både med livene sine, foreldre og venner. Mange opplever også utfordringer. Ensomhetsfølelsen øker blant unge, sosialt press på vellykkethet og prestasjoner øker, samtidig som at mange unge rapporterer at rammene for normalitet snevres inn.

Ung i Nordland

Noen av de uønskede effekter vi ser i dagens Norge er en mer stillesittende hverdag, økt fedme, økte psykososiale problemer og en større andel uføre. Rapporten "Ung I Nordland, 2013" gir en generell beskrivelse av unge i Nordland som veltilpassete ungdom som stort sett har det bra både med foreldre, venner og skolen.Bruk av narkotiske stoffer er lite vanlig, mens alkoholbruk er utbredt. Mange unge opplever psykiske helseplager. 11 prosent av ungdommene som har svart på undersøkelsen oppgir at de har forsøkt å ta sitt eget liv. For selvskading er tallene for jenter oppe i 38 prosent, og for gutter 16 prosent. Er du interessert i å lese rapporten, finner du link til den på høyre side.

 

Eksempler på sårbare livssituasjoner for unge i Norge:

 • Økende antall uføre under 30 år
 • Drop-out i VGO
 • Mobbing
 • Skilsmisse/samlivsbrudd foresatte
 • Psykiske problemer
 • Foreldre som er psykisk syke
 • Foreldre med rusproblemer
 • Familier med hjelp fra barnevernet
 • Familier som lever under fattigdomsgrensa
 • Kreftsykdom i nær familie
 • Utøya – en hel generasjon er berørt

 

Sosial ulikhet – også i psykisk helse

Ulik ressursfordeling er en av de faktorene som vi vet er med på å skape forskjeller i menneskers sosiale liv og trivsel. Lav sosioøkonomisk status, målt gjennom kort utdanning eller lav inntekt, har sammenheng med risiko for psykiske plager. Derfor er skolen som arena en svært viktig brikke i arbeidet med å skape oppvoksende generasjoner som er rustet til å meste livets utfordringer og utgjevne sosiale forskjeller.

Fant du det du lette etter?