Til lærere

Klikk for stort bildeLærere og ansatte i skolen er betydningsfulle voksne for elever, og ofte de første til å oppdage endring i uttrykk, atferd eller humør hos en elev. Blant annet kan dette sees ved økt fravær, konsentrasjonsvansker, tilbaketrekking, eller nedsatt arbeidsinnsats/karakterer. 

Noen ganger kan det være nok å snakke med eleven om bekymring. Andre ganger er det behov for ekstern hjelp. Skoler organiserer sitt tilbud til elever som trenger ekstra oppfølging ulikt. For å vite hvem som skal kontaktes når en elev har det vanskelig, må læreren ha kjennskap til hvordan arbeidet ivaretas på sin skole.

 

Bekymret for en elev: Klikk her!

 

Ressurser som kan hjelpe eleven:

  • Foresatte
  • Helsesøster på skolen
  • Helsestasjon for ungdom
  • Fastlege
  • Kommunehelsetjenesten: Noen kommuner har psykiske helsetjenester til barn og unge. Tjenesten er ofte ulikt organisert og kan ha ulike navn fra sted til sted. For å finne ut om kommunen din skole er plassert i har en slik tjeneste kan du søke etter "psykisk helse" sammen med site:www.kommunenavn.kommune.no på en søketjeneste på nett.
  • Barneverntjenesten: Offentlige myndigheterhar plikt til å melde i fra til barnevernet dersom en har grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller mishandling. Ansatte på skole faller inn under meldeplikten. Meldeplikten gjelder også dersom du har meldt en bekymring videre til nærmeste leder, og bekymringen ikke tas videre. Her kan du lese mer om meldeplikt og finne riktig skjema for å melde en bekymring til barnevernet:Melding til barnevernet
  • Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Nettstedet er drevet av Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Fant du det du lette etter?