Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Tel: 75 65 02 00

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:

I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

Utdanningsnyheter:

Fylkesrådet vil bevilge 3,5 millioner kroner ekstra til stedsbasert voksenopplæring. Det innebærer at det skal brukes til sammen 8,5 millioner kroner på dette formålet fram mot 2022.

I dag markerte Saltdal videregående skole at de er den første videregående skolen i Nordland som mottar utmerkelsen Helsefremmende videregående skole.

Rektor ved Hadsel videregående skole, Inge Holm, er konstituert som assisterende utdanningssjef i Nordland fylkeskommune for perioden 1.8.19-31.7.2021. Bakgrunnen for konstitueringen er at nåværende assisterende utdanningssjef Merethe Schjem går over i midlertidig stilling som prosjektleder for fylkeskommunens omstillingsprosjekt Bring oss i front

- Det er bare å gratulere Meløy videregående skole, avdeling Inndyr, med seieren i NM i akvakultur. Jeg er imponert over både deltakerne Asle Andersen og Audun Gangstø, og hele opplæringsmiljøet på Inndyr som stod for arrangementet, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

- Widerøes flyveselskap er svært dyktige og en av de største lærebedriftene vi har! Nå inngår vi et tettere samarbeid for å få enda flere unge ut i lære og samtidig bidra til å sikre bedriften de lærlinger de trenger, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

- Det er fantastisk å se engasjementet for miljø blant ungdom i Nordland! Det sier fylkesråd for miljø Aase Refsnes (SV), fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap) og fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) samstemt.
 

- Fylkesrådet investerer 150 millioner kroner i nye skolebygg for naturbruk og landbruksfag i perioden 2012-2021! Og investeringene gir resultater: tilbudene innen naturbruk er også i år en av søkervinnerne blant våre ungdom, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) mener at mediedebatten rundt opplæring for voksne i den videregående skolen har et fordreid virkelighetsbilde.

- Vi er veldige glade for godkjenningen av Natur- og kulturguidestudiet hos oss, sier studierektor Unni Myklevoll på Lofoten reiselivfagskole, som nylig fikk godkjent et nytt guidestudium av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

- Jeg har jo lyst å imponere noen i Dresden!

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Utdanningssjef