REISEVANEUNDERSØKELSE

For å kunne ha et så godt grunnlag som mulig for et nytt hurtigbåt- og ferjekart er det gjennomført en reisevaneundersøkelse. 3-4000 nordlendinger ble intervjuet om deres bruk av ferjer og hurtigbåter på nordlandskysten vinteren 2016.

Les rapportene fra reisevaneundersøkelsen

(tidsrommet for undersøkelsene er oppdatert i rapportene)

 

  

   

Slik foregikk undersøkelsen:

  • En stor telefonundersøkelse i de «tunge» båtområdene på Helgeland, Salten og Lofoten.  
  • Mailintervju rettet mot ansatte i bedrifter og kommuner som bruker ferge og hurtigbåter på tjenestereiser
  • Skjemaundersøkelse på enkeltruter med lite trafikk eller som ikke inngår i et større rutesystem