Arbeider for at innvandrerne skal bli værende

Senter for kunnskap og likestilling (KUN) og Vesterålen regionråd gjennomfører en større satsing for å få flere innvandrere til å bli værende i regionen.

Klikk for stort bilde

 

Det brukes en modell der flere aktører innen offentlig, privat og frivillig sektor samarbeider. Det er også utviklet et mentorprogram. For mange kommuner i Nordland er utenlandske innvandrere det som gjør at folketallet holdes stabilt. I rapporten "Derfor blir vi her" hevder Distriktssenteret at "innvandring er redningen kommunene gir blaffen i" og at distriktspolitikk og innvandring ikke blir sett i sammenheng. De etterlyser helhetlig integrering- og inkluderingsarbeid i kommune Norge. KUN og kommunene Lødingen, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøy setter nå i gang en omfattende satsing for å gjøre noe med akkurat det.

Prosjektet skal utvikle og prøve ut en arbeidsmodell for kommuner som vil bidra til å styrke innvandrere sine muligheter til å utvikle sine ressurser og delta i det norske samfunnet. Målsettingen med prosjektet er å øke kompetansen om mangfold i: kommunen, næringslivet, og blant frivillige organisasjoner, samt styrke innvandrere sin kunnskap om det norske samfunnet. KUN og de berørte kommunene tror at økt kompetanse og bevissthet i frivillige lag og organisasjoner kan få flere innvandrere til å finne veien inn i det sosiale livet gjennom disse organisasjonene.

Satsingen gjøres med støtte fra Nordland fylkeskommune gjennom Bolystmidlene.

KUNs hjemmeside om satsingen.

Forskning på temaet fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Fant du det du lette etter?