Fritid, deltakelse og frivillighet

Det er viktig for alle som bor i Norge å ha en jobb, og inntekt for å kunne forsørge seg selv. Men skal en trives og bli boende, og skal barn av innvandrere integreres og føles seg norske, må også innvandrerne trekkes inn i samfunnslivet på samme måte som norskfødte.  Vi trenger dem som aktive i politikken, i organisasjonsliv og i dugnadsarbeid lokalt. Vi trenger dem i foreldreutvalg, og i kulturlivet.

Publisert av Lars Hasvoll Bakke. Sist endret 13.09.2016
Nina Viddal
(09.12.2014)

Skal innvandringen til Nordland lykkes, er det ikke nok å få tak i folk. De må også trives så godt at de velger å bli. Det er i telegramstil budskapet som Nina Viddal fra Næringsforeningen – Ålesundregionen hadde med seg til Tilflytterkonferansen 2013, og til Bodø Næringsforum, hvor hun også holdt foredrag.

KUN-innvandrere.jpg
(16.01.2015)

Senter for kunnskap og likestilling (KUN) og Vesterålen regionråd gjennomfører en større satsing for å få flere innvandrere til å bli værende i regionen.

SMAK Matkultur Vestvågøy
(09.12.2014)

Å samles rundt matlaging er blitt et vellykket integreringstiltak i Vestvågøy.  - Nesten alle har et forhold til mat, det er hyggelig å gjøre noe sammen og alle har noe å lære bort, sier prosjektleder Bjørg Arntzen.

 

Riskit-faksimile
(10.12.2014)

Prosjektet RISKIT (Regionalt Internasjonalt Senter for Kulturutveksling og Innovativ Tenkning) er et møte- og lærested for kvinner i Lofoten med ulik nasjonalitet. Styrket tilhørighet, økt "bofasthet" og gjerne også flere bedriftsetableringer er blant målene.

Herøy tilflytterdagen
(13.03.2015)

Nordland fylkeskommune deler ut midler til innvandreraktivitet i organisasjoner. Det kan søkes om to ulike tilskudd, og søknadsfristen er 1. mai.

Innvandrerfotballag
(27.08.2016)

I år deler Nordland fylkeskommune ut 267 000 kroner til 17 organisasjoner gjennom sin organisasjonsstøtte til innvandrertiltak. Mottakerne er organisasjoner som legger til rette for frivillig deltakelse og aktiviteter for innvandrere i deres lokalmiljøer. Tildelingene gikk til alt fra steinovnsbakekurs og språkkafé til mentorprogram og seminarer.

Flere innvandrere
(16.01.2015)

 

Regjeringen har i årets statsbudsjett lagt opp til en endring av tilskuddet til frivillig virksomhet i lokalsamfunn.

(28.04.2017)

Fylkesråd for Næring – Mona Fagerås – har vedtatt å bevilge 50.000,- som delfinansing til Bolyst-dagene i Herøy kommune.

Fant du det du lette etter?