Bølger.jpg

- Utenriks-departementets bevilgning på syv millioner kroner til beredskaps-prosjektet MARPART er svært gledelig.

Ill.foto penger

I handlingsplanen for 2012 har VRI Nordland så langt bevilget over 1,2 millioner kroner til gode prosjekt i fylket. Og det er ennå midler igjen på årets budsjett.

Hugo Remlo Norut Narvik

Nordland fylkeskommune er en av ni regioner som har fått innvilget ny 3-årsperiode i VRI programmet. Det innebærer at fylkests offensive satsing på forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med Forskningsrådet fortsetter.

Europa web

Informasjonsmøte om nye utlysninger for Eu-forskning arrangeres 11. mai.

Eirik Hansen (t.v.)i Petro Artic, Monica Paulsen fra Kunnskapsparken Helgeland og Kjell Magne Tysnes fra Statoil har foredratt om utvikling innenfor olje og gass på Helgeland og er nå stolte eiere av hver sin FoU-strategi.

Nordland fylkeskommune FoU-strategi 2013-2025 foreligger nå både i papir og nettutgave. 

På sykkel i Herøy

Det var godt oppmøte fra næringslivet da Novadis grep muligheten og inviterte til workshop i forbindelse med NHOs reiselivskonferanse Arena Nord i Bodø. Dermed har forskerne tatt seg inn på ytterligere en arena hvor næringsaktørene i reiselivet møtes.


Iverksettingen av Nordland fylkes FoU-strategi og skjer, gjennom en rekke tiltak.

  • Samarbeidsavtale med Norges Forskningsråd (2003 - 2007)
  • Næringsrettet høgskolesatsing (nhs), forskningsbasert kompetansemegling (FKM) og

VS 2010, Arena, satsing på EU'srammeprogram etc

  • Partnerskapsavtaler med Høgskolene i fylket
  • Stimuleringsordninger for å øke forskningen i Nordland
  • VRI

-Kompetanseheving -  satsing på realfag i videregående skole, høgskoletilbud og forkurs ingeniørutdanning

  • Ulike enkeltprosjekter (Interreg, forskning om entreprenørskap i skolen)
  • Forskningsløft nord
Hele FoU-strategien kan du lese her (PDF, 491 kB).
003841_Tommy Andreassen_www.nordnorge.com_Bodoe.jpg

Universitetet i Nordland (UiN) er et av Nordens største fagmiljø innenfor entreprenørskap. UiN har nå ambisjoner om å videreutvikle dette fagmiljøet til å bli et fremragende forskningssenter.

Fant du det du lette etter?