Planforum i Nordland

Klikk for stort bilde

Planforum er en arena hvor kommuner, og regionale og statlige etater kan ta opp saker som berører samfunns- og arealplanleggingen i en kommune eller hele fylket. Målet er å synliggjøre og avklare planutfordringer på et tidlig stadium, unngå innsigelser og øke forståelsen for kommunenes ulike utfordringer.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for planforum i Nordland. Saker som kan tas opp er konkrete plansaker (kommuneplaner, kommunedelplaner, og områdereguleringer), energisaker, klima- og energiplaner, og kommunale planstrategier.

Saker til planforum 

Ta kontakt med Mathea Nybakke hvis det er saker kommunen eller andre aktører ønsker å ta opp i planforum. I forkant av et planforum skal det fylles ut et informasjonsskjema om den konkrete saken. Dette skjemaet må være hos fylkeskommunen ca. tre til fire uker før planforum.

Fyll ut informasjonsskjema her.

Møteplan 

Møter avholdes i Bodø eller ute i kommunene ved behov. Møtedatoer settes hvert halvår. 

 

Planforum våren 2019

Møtedato                         

Sted      

Tema

Planstatus

Dokumenter

21.februar       

Bodø  

Kommuneplanens arealdel, Sømna kommune

Kommuneplanens arealdel, Bindal kommune

Midtveishøring

 

Midtveishøring

 

 

Møteplan med dokumenter

Referat

21. mars Bodø

Områderegulering - Ny lufthavn - Bodø kommune

 

Kommunedelplan for Svolvær - Vågan kommune

E10 Fiskebøl - Nappstraumen - Å, Statens vegvesen

Høring og offentlig ettersyn

 

Midtveishøring

 

Oppstart

 
 
 
 
 

 

 

 

9. mai Bodø

Kommuneplanens arealdel, Træna kommune

Andøya Space Port, Andøy kommune

Midtveishøring

 

Midtveishøring

 
XX.mai Narvik

Interkommunal kystsoneplan for Ofoten og Hamarøy

Kommuneplan Nye Narvik: Samfunnsdel og arealdel

Oppstart

 

Oppstart

 

 
13. juni        

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?
Mathea Nybakke
Rådgiver