Planforum i Nordland

Klikk for stort bilde

Planforum er en arena hvor kommuner, og regionale og statlige etater kan ta opp saker som berører samfunns- og arealplanleggingen i en kommune eller hele fylket. Målet er å synliggjøre og avklare planutfordringer på et tidlig stadium, unngå innsigelser og øke forståelsen for kommunenes ulike utfordringer.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for planforum i Nordland. Saker som kan tas opp er konkrete plansaker (kommuneplaner, kommunedelplaner, og områdereguleringer), energisaker, klima- og energiplaner, og kommunale planstrategier.

Saker til planforum 

Ta kontakt med Mathea Nybakke hvis det er saker kommunen eller andre aktører ønsker å ta opp i planforum. I forkant av et planforum skal det fylles ut et informasjonsskjema om den konkrete saken. Dette skjemaet må være hos fylkeskommunen ca. tre til fire uker før planforum.

Fyll ut informasjonsskjema her.

Møteplan 

Møter avholdes i Bodø eller ute i kommunene ved behov. Møtedatoer settes hvert halvår. 

Planforum høsten 2019

Møtedato Sted Tema Planstatus Dokumenter
5. september Bodø   AVLYST

Legges ut fortløpende

AVLYST

3. oktober Bodø    

 

AVLYST

 

31. oktober Bodø  

1. Detaljregulering Torghatten - Brønnøy

2. Detaljregulering batterifabrikk ved E12 - Rana

Møteplan med dokumenter

28. november Bodø  

1. Kommuneplanens arealdel - Vefsn kommune

2. Parkeringsutredning for Mosjøen - Vefsn kommune

3. Områderegulering Havfarm - Hamarøy kommune

 

Møteplan med dokumenter

 

Planforum våren 2019

Møtedato

Sted  

Tema

Planstatus

Dokumenter

21.februar       

Bodø  

Kommuneplanens arealdel, Sømna kommune

Kommuneplanens arealdel, Bindal kommune

Midtveishøring

 

Midtveishøring

 

 

Møteplan med dokumenter

Referat

21. mars Bodø

Områderegulering - Ny lufthavn - Bodø kommune

 

Kommunedelplan for Svolvær - Vågan kommune

E10 Fiskebøl - Nappstraumen - Å, Statens vegvesen

Høring og offentlig ettersyn

 

Midtveishøring

 

Oppstart

 
 
 
 
 

 

 

 

9. mai Bodø

Andøya Spaceport, Andøy kommune

 

Kommuneplanens arealdel, Vestvågøy kommune

Midtveishøring

 

 

Høring og offentlig ettersyn

Møteplan med dokumenter

Oppdateres fortløpende

11. juni Narvik

Interkommunal kystsoneplan for Ofoten og Hamarøy

Kommuneplan Nye Narvik: Samfunnsdel og arealdel

Oppstart

 

Oppstart

 

Møteplan med dokumenter

 

Oppdateres fortløpende

13. juni   AVLYST    
Mathea Nybakke
Rådgiver