Vil kjempe for skipskontrollen i Narvik

Klikk for stort bilde

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) ber om et møte med departementet for å diskutere fortsatt tilstedeværelse av Skipskontrollen i Narvik. 

Fylkesrådet i Nordland har sendt brev til Nærings- og fiskeridepartementet, der de uttrykker undring over at Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen skal legges ned i Narvik.

- Vi er uenig i nedleggelsen. Saken har så langt vi kan se ikke vært konsekvensutredet utenfor Sjøfartsdirektoratet. Begrunnelse for nedlegging synes å være fattet på et sviktende grunnlag, argumenterer næringsråd Arve Knutsen.

 

Presset på marginer

I brevet til departementet støtter næringsråden de bekymringene som Narvik Havn har poengtert. Men i tillegg utdyper Knutsen noen viktige momenter:

- Narvik havn har en stadig økende trafikkmengde fra malmtransport. Dette skjer samtidig som råvareprisene på verdensmarkedet går ned. Dette gjør at marginene for denne delen av skipsnæringen antagelig går ned og det kan bli et enda større fokus på å få ned kostnadene på transport. I denne situasjonen ser vi det som særlig viktig at offentlige myndigheter intensiverer kontrollen på en flåte der Narvik ofte er den eneste europeiske havnen de går inn til, utdyper Arve Knutsen.

 

En av to kjernehavner

Narvik er en av to norske havner i EUs kjernenettverk av havner, der Oslo er den andre. Næringsråd Knutsen mener Norge bør synliggjøre at vi følger opp dette internasjonale nettverket, ved også å ha relevante fagmiljø plassert i byen.

- Narvik havn er i en rivende utvikling. Det er store muligheter for at Narvik kan bli et stort framtidig knutepunkt for LNG til Sverige. Om vi lykkes med dette arbeidet vil dette bety nye utfordringer for både skipskontroll og havnemyndigheter, sammen med Jernbaneverket og andre aktører, påpeker Knutsen.

 

Lite framtidsrettet

- Vi ser at moderne teknologi gjør at man ikke alltid trenger å være så tett på aktører som skal kontrolleres som tidligere. Imidlertid mener vi at Narviks spesielle situasjon med stor skipstrafikk fra havner rundt omkring i hele verden, burde tilsi et økt fokus på Narvik, ikke mindre. I dette lyset synes nedlegging av Skipskontrollen i Narvik som svært lite framtidsrettet, avslutter næringsråd Arve Knutsen.

 

Fant du det du lette etter?