- Ikke bra for landet

Klikk for stort bilde

-Å svekke Forsvaret i nord er ikke bra for Norge. Forsvarssjefens fagmilitære råd dreier seg om strategisk viktige forhold for nasjonen. 

Kommandørkaptein Steve Olsen, fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) og ordførerkandidat Tove Mette Bjørkmo (Ap) på Sortland - Klikk for stort bilde

Det sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i en kommentar til Forsvarssjefens fagmilitære råd som ble lagt fram i dag.

-Forsvarsjefen vil ha mindre tilstedeværelse, mindre nærvær og mindre kapasitet til å hevde Norges suverenitet i nordområdene. Jeg vil gå så langt som å hevde at Forsvarssjefen legger opp til en helt annen retning enn regjeringens og stortingets entydige satsning på nordområdene, sier Norvoll.

Han viser til at det legges opp til å at Forsvarets operative hovedkvarter skal svekkes. At Generalinspektøren for Luftforsvaret blir værende i sør. Og at ledelsen av Kystvakten skal flyttes til Bergen.

-Dette er helt gal utvikling for det norske forsvaret og en svekking av Norges nasjonale interesser i et stort, verdifullt og viktig område for nasjonen, påpeker fylkesrådslederen.

Styrk budsjettet i nord

Forsvarsjefen legger opp til en økning på 180 milliarder i det norske forsvarsbudsjettet. 

-Jeg vil arbeide, sammen med nordnorsk råd, for at de store budsjettøkninger i Forsvaret må komme i nord. 

For snever

Forsvarsjefen vil legge ned Orion og Kystvakten på Andøya og Sortland.

Dette skjer i et for snevert perspektiv, mener Norvoll (Ap), og fortsetter:

-Det er avgjørende at vi i denne sammenheng ser at Orion-flyene og Kystvakten utfører svært viktige sivile oppdrag for det norske samfunnet. Begge håndhever norsk suverenitet. Samtidig utfører de viktige oppgaver innen fiskeriinspeksjon, miljøvern og søk og redning.

-Jeg tror ikke regjeringen vil nedprioritere disse elementene. I så fall har vi en regjering som kun snakker om viktigheten av nordområdene. Regjeringen må nå vise at de har en tydelig nordområdepolitikk, avslutter Norvoll.  

 

Fant du det du lette etter?