Statistikk

Opplevelsesproduksjon ikke er et eget statistikkområde. Det er derfor ikke mulig å måle utvikling innen dette området ved hjelp av Statistisk Sentralbyrås (SSB) ordinære statistikker. Det vi derimot har som eget statistikkområde er overnatting. Den statistikk som legges ut her tar sitt utgangspunkt i SSB månedlige reiselivsstatistikk bearbeidet av Statistikknett og Nordland fylkeskommune. For reiselivsstatistikk: http://statistikknett.no/

Klikk for stort bilde

(07.07.2016)

Nordland hadde i 2015 en økning på 5 % når det gjelder antall gjestedøgn på overnattingsbedriftene i fylket sammenlignet med 2014.

 

 

 

(06.07.2016)

Overnattingsbedriftene i Nordland hadde en god måned med en økning i antall gjestedøgn på 14 % sammenlignet med desember 2014.

 

 

 

(06.07.2016)

Det var en positiv utvikling for Nordland når det gjelder antall gjestedøgn i november 2015 sammenlignet med samme måned i 2014. Totalt antall gjestedøgn har økt med 11 %.  

(08.12.2015)

Overnattingsbedriftene i Nordland har hatt en fin fremgang i oktober 2015 sammenlignet med 2014. Totalt har det vært en fremgang på 13%, hvorav utenlandske gjestedøgn har hatt en fremgang på hele 47%. Dersom de to siste måndene av året blir lik fjoråret står vi ovenfor det beste året til nå.

(13.11.2015)

 

Tallene for september viser en økning i antallet gjestedøgn i Nordland på 8%, hvor henholdsvis utenlandske og norske har vekst på 16% og 6%. Tilsvarende tall for Norge er en økning på 4% totalt og 10% økning på utenlandske og 2% på norske gjesedøgn.

(10.09.2015)

I Nordland var det en økning i norske hotellovernattinger i juli, mens det ble en nedgang i utenlandske. Økningen kom fra Frankrike, Østerrike, Sverige, Finland og Italia. Nedgangen er størst fra Tyskland, USA og Nederland.

 

Fant du det du lette etter?