Om fylkeskommunens arbeid med landbruk

Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet. I tillegg er landbruket en svært viktig næring for bosetting, sysselsetting og kulturlandskap i hele fylket.

Nordland fylkeskommune ønsker i samarbeid med næringen og en rekke andre aktører å arbeide for å utvikle landbruket og dets betydning i Nordland.

Fylkestinget vedtok i 2013 landbruksmeldingen Vårt landbruk, vår framtid 2013-2016 (PDF, 18 MB). Landbruksmeldingen er et strategisk dokument som gir en beskrivelse av landbruket i Nordland, og en oversikt over muligheter og utfordringer i landbruket i Nordland. Meldingen gir føringer for den regionale politikken.

Nordland fylkesommune har ansvaret for tilskuddsordningen Rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket (RLK). Formålet med tilskuddsordningen er å styrke rekruttering og kompetanse i landbruks- og matområdet. Denne ordningen har søknadsfrist 1. mars. En oversikt over tildelte prosjekter finner du her.

Nordland fylkeskommune støtter gjennom tilskuddsordningen Utviklingstiltak en rekke utviklingsprosjekter innen lokal samfunnsutvikling, sysselsetting og næringsutvikling. Søknadsfrist er 1. mars og 15. september.

Fant du det du lette etter?