Referat fra møtet 13. januar

Innovasjonforum Nordland hadde møte i forkant av Nordlandskonferansen 2015.

Dagsorden på møtet var mandat for forumet og handlingsplan for 2015. I tillegg fikk vi presentasjoner av Innovasjon Norges arbeid med klynger og nettverk, Fabrikken næringshages arbeid med gründere og planer for VRI - prosjektet i 2015.

 

Referat fra Innovasjonsforum Nordland 13. januar 2015.