Nyskapning som grunnlag for vekst

Klikk for stort bilde

Fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) møtte Innovasjonsforum Nordland for å bli bedre kjent med grundermiljøet  i Nordland. Hun understreket viktigheten av å utvikle innsatsen overfor gründere i Nordland.

- Fylkesrådet har målsetning å lage en egen grunderstrategi for Nordland for å stimulere til nyskapning og flere arbeidsplasser i Nordland, sier Fagerås som satte stor pris på "speed-daten" med ulike innovasjonsseskap. På Innovasjonsforum Nordland fikk fylkesråden  møte Sentrum næringshage, Fabrikken næringshage, Forskningsparken i Narvik, Kunnskapsparken i Bodø, Kunnskapsparken Helgeland, Inkubator Helgeland, Kystinkubatoren, samt nytt innovasjonsselskap på Universitetet i Nordland.


Blant annet fortalte nytilsatt direktør i Fabrikken næringshage Helge Krøgenes at det i nå er en utrolig driv i næringslivet i Lofoten og Vesterålen, og Krøgenes sammenlignet regionen med Sillicon Valley. Nye bedrifter oppstår og eksisterende bedrifter har stadig nye innovasjonsprosjekter. Fabrikken næringshage bidrar til å realisere ambisjonene i næringslivet i regionen.
 

Forskning som motor for nyskapning

Et sentralt tema på møtet var hvordan man kan flere bedrifter til å ta i bruk forskning i sine innovasjonsprosesser. FoU og kompetanse er viktige verktøy for å styrke innovasjonsprosessene i næringslivet i regionen. 

Marianne Bahr Simonsen innledet om hvordan NHO og EU nettverk Nordland jobber for å mobilisere bedrifter i fylket til å delta i forskningsprosjekter.  Hun kunne vise til eksempler på bedrifter som deKlikk for stort bildeFylkesråd Mona Fageråsltar i interanasjoanle forskningsprosjekter og som gjennom dette får tilgang til nye markeder.

 

Kompetansemeglere

Nordland fylkeskommune er opptatt av å mobilisere nye aktører til forskning. Derfor finansierer fylkeskommunen kompetansemeglere. Dette er personer som skal jobbe systematisk med å mobilisere til FoU aktivitet i næringslivet. Fylkeskommunen har også flere andre ulike FoU- virkemidler, som ble presentert av Karin Kristensen.

Innovasjonsselskapene jobber med å stimulerer til forskning på ulike måter, og i forumet delte aktørene erfaringer og diskuterte hvordan dette arbeidet kan videreutvikles.

 

Klikk for stort bildeDirektør i Fabrikken næringshage Helge Krøgenes. Trond-Erlend Willassen

 

Smart spesialisering

Nordland fylkeskommune har vedtatt en bred innovasjonsstrategi for næringslivet utviklet som del av Smart spesialiseringsplattformen. Una Sjørbotten i Nordland fylkeskommune forklarte hva smart spesialisering er og forumet drøftet hvordan innovasjonsselskapene kan bidra til å realisere ambisjonene i strategien.

Næringshagene og inkubatorene har viktige roller gjennom sitt arbeid med å realisere innovasjonsprosjekter i bedriftene. I Nordland er Klikk for stort bildeDaglig leder Bjørn Audun Risøy fra Kunnskapsparken Helgeland Trond-Erlend Willassen

 

det et stort potensial for nye bedrifter innenfor forretningsmessig tjenesteyting, og da særlig tjenester som retter seg mot bransjene opplevelsesbasert reiseliv, kraftforedlende industri og sjømat. Forumet vil diskutere videre i kommende samlinger hvordan dette kan gjøres.

 

 

 

 

 

Fakta om Innovasjonsforum Nordland?

Innovasjonsforum Nordland er en møteplass for næringshagene, inkubator, forsknings- og kunnskapsparker, Innovasjon Norge Nordland, Norges forskningsråd, SIVA og Nordland fylkeskommune. Formålet til formuet er å bygge sterke regionale bedriftsrettede kompetansemiljø som har spisskompetanse om forretningsutvikling, innovasjon og entreprenørskap.