Innovasjonsforum Nordland vil satse på gründere!

Hvordan får vi flere gründere i Nordland, og hvordan følger virkemiddelapparatet opp de som starter?

Satsing på gründere ble diskutert på Innovasjonsforum Nordland 4. mai. Innovasjonsforum Nordland er en samhandlingsarena for næringshager, inkubatorer, forskningsparker, kunnskapsparker, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, SIVA og Nordland fylkeskommune.  

 

Med overskriften «Tro, håp og kjærlighet, og hvorfor ingen er fornøyde» satte Innovasjon Norge fingeren på utfordringene Nordland står overfor i utførelsen av etablererservice i fylket. Rana utvikling fortalte om hvordan det jobbes med etablererservice i Rana.

 

Vi trenger større tydelighet på hvem av «de gode hjelpere» som gjør hva, større synlighet mot brukerne, og samarbeide om utvikle en sterkere kultur for innovasjon og entreprenørskap i Nordland. Samarbeid med kommunene og deres arbeid med etablererservice blir viktig for forumet framover. Forumet vil ta initiativ til å diskutere problemstillingene med kommunene i Nordland.

 

Å veilede og bistå en gründer i å realisere sine ambisjoner er en krevende jobb. Innovasjonsforum Nordland ønsker å samarbeide om kompetanseutvikling. Hva er de siste trender innen innovasjonsverktøy? Hvordan kan vi matche behovet fra gründeres tilgang og behov for innovasjonsverktøy med egen kompetanseutvikling? Disse spørsmålene vil forumet ta tak i videre.

 

Neste møte i Innovasjonsforum Nordland blir 3-4. november 2015.

Fabrikken næringshage ved Ivar Tjønsø er sekretariat for Innovasjonsforum Nordland. Har du spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med Ivar@fabrikken.as