5,3 mill. kr. til å stimulere til ny næringsvirksomhet

Fylkesrådet i Nordland har bevilget  5.3 mill. kr. til næringshager og inkubatorer i Nordland i 2015.

I Nordland er det 7 næringshager og inkubatorer som er del av SIVAs næringshage- eller inkubatorprogram. Disse skal på ulike måter bidra til å stimulere til ny næringsvirksomhet i de ulike delene av fylket. Nordland fylkeskommune bidrar med medfinansiering for å forsterke satsingen. 

 

Les sakene for hvert av selskapene som i 2015 mottar tilskudd:

 

Inkubator Salten, i Kunnskapsparken Bodø

Inkubator Narvik, i Forskningsparken i Narvik

Fabrikken næringshage, på Sortland og med noder bl.a. i Andøy og Lødingen.

Sentrum næringshage, i Sandenssjøen, Trofors og Grane.

Torgar næringshage, i Brønnøysund.

Inkubator Helgeland, på Mo, Mosjøen og Sandnessjøen.

Kystinkubator Helgeland, på Lovund.