Klimautfordringene er en av de største utfordringene verden står overfor og vi skal snakke om arrangementer/festivalers rolle for klimapåvirkning og hvordan disse i større grad påvirker institusjonelle så vel som individuelle handlinger. Å drive bærekraftig er ingen enkel sak, og vi vet at arrangører støter på utfordringer av økonomisk art, på leverandørnivå, mangel på tilfredsstillende produkter og regelverk som i enkelte tilfeller jobber mot en bærekraftig utvikling.

Vi spør hvordan kan arrangører være klimapåvirkere og er vi flinke nok til å tilrettelegge etter publikums ønsker og forventninger? Har vi brukt nok tid på research og testing? Har vi de riktige verktøyene for å ta de mest miljøvennlige valgene? Og er tiltakene vi gjør gode nok, eller opererer vi alle litt innenfor begrepet «greenwashing»?

Vi skal diskutere utfordringer, innovasjon og ikke minst hvordan vi kan lære av hverandre.

Bak artistnavnet BIRRI står låtskriver Brita Skare Malvik, som i dag kaller Lofoten hjemme. BIRRI likte tidlig å fortelle historier. Hun vokste opp en ivrig lytter til vintage rock'n'roll blant ville fjell og vakre fjorder på Nordvestlandet, og her fant hun både sangen og pennen. I dag er elementer fra 60- og 70-tallet en naturlig del av BIRRIs låtskriving og musikken hennes har et retro preg kombinert med et mer moderne uttrykk.

BIRRI er en spennende artist som på komfortabelt vis balanserer mellom sjangre og som trollbinder publikum med sin rå, dynamiske vokal og sine sterke tekster og livsbetraktninger. Debutsingelen Ten Years, som slippes 10. mai 2019, ble spilt inn i Store Studio i Bodø med Are Bredahl Simonsen som produsent.
For tiden jobber BIRRI med sitt debutalbum.

Innledning om hvordan styrke samspillet mellom økonomi, natur og kultur.

Professor i økologisk økonomi ved Nord Universitet Ove Jakobsen.

Ove Jakobsen er professor i økologisk økonomi og leder for Senteret for Økologisk Økonomi og Etikk ved Handelshøgskolen i Bodø/Nord Universitet. Han arbeider med problemstillinger i skjæringsfeltet mellom økonomi, natur og kultur.

Ove Jakobsen er også forfatter og har gitt ut en rekke bøker. Eks: Ove Jakobsen, Anarchism and ecological economics - A political platform for ecological economics Routledge 2018 og Transformative Ecological Economics  - Process Philosophy, Ideology and Utopia Routledge 2017.

Medlem i Nasjonal forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora og er en meget inspirerende foredragsholder, benyttes både nasjonalt og internasjonalt.

Hvordan skal vi samskape et Nordland det er godt å bo i? Det vil bli brukt "Open space" som metode.

Ove Jakobsen er professor i økologisk økonomi og leder for Senteret for Økologisk Økonomi og Etikk ved Handelshøgskolen i Bodø/Nord Universitet. Han arbeider med problemstillinger i skjæringsfeltet mellom økonomi, natur og kultur.

Ove Jakobsen er også forfatter og har gitt ut en rekke bøker. Eks: Ove Jakobsen, Anarchism and ecological economics - A political platform for ecological economics Routledge 2018 og

Transformative Ecological Economics  - Process Philosophy, Ideology and Utopia Routledge 2017.

Medlem i Nasjonal forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora og er en meget inspirerende foredragsholder, benyttes både nasjonalt og internasjonalt.

Tema for vandringen er «transformasjon og ny bruk». I Henningsvær finnes det mange eksempler på hvordan eldre bygninger er satt i stand og tatt i bruk på nye måter. Gjennom vandringen vil vi bli kjent med noen av disse bygningene og hvordan disse er tatt i bruk.

Vandringen blir etterfulgt av en samtale om transformasjon og gjenbruk av gamle bygg, som verdiskapere og hvordan gjenbruk gir klimagevinst

Vi snakker om transformasjon av gamle bygg, kulturminner som ressurs og klimagevinst. Hvordan kan kulturminner skape identitet, tilhørighet og forankring, variasjon, kunnskap og attraktivitet?

En kortfilm basert på dans som forteller en historie gjennom to unge dansestudenter fra Samisk ballét. Den handler om naturen i Sápmi, ungdommer og dans.Den stiller også spørsmål til eierskapet av samisk land og samenes rettigheter i dagens Finland, hvor kontrastene mellom moderne liv og natur kommer fram ved et humoristisk skråblikk.

På hvilken måte kan kulturinstitusjoner og profesjonelle kulturaktører bidra til å styrke, videreutvikle, formidle og synliggjøre samisk kunst og kultur?

Fylkesråd Aase Refsnes åpner en ny og omfattende fotokunstutstilling på den internasjonalt anerkjente KaviarFactory sammen med Venke Hoff.

Musikk i Nordland står for musikalsk innslag.

Fylkesråd Aase Refsnes ønsker oss velkommen til bords, etterfulgt av hilsen fra varaordfører i Vågan kommune, Frank Johnsen.

Etter middag spiller Kitok for oss. Kitok er det samiske familienavnet til den svenske rapperen Magnus Ekelund som fikk sitt store gjennombrudd som artist i 2014 med låten "Paradise Jokkmokk". Kitok turnerer mye i Sverige og Sápmi.

Hvordan fremstiller museene historien, - blir det for mange pidestaller, og for få avgrunner? Fortellinger som rokker ved våre selvbilder, og utfordrer oss? Skal museene ta tak i det vanskelige, eller først og fremst tekkes reiseliv og være senter for godfølelse i en voksende opplevelsesnæring? Hvordan står det til i Nordland, har vi noe å gå på, eller er alt såre vel?

Hvordan skal vi bearbeide og skape et rom for det vanskelige, det unevnelige? Kan kunst og kultur være en kanal for å ta opp vanskelige eller kontroversielle temaer? Hva er kunstens plass i forhold til psykisk helse? Gir samisk bakgrunn en ekstra dimensjon til det allment vanskelige?

I november kom beskjeden om at Bodø er en av tre pre-kvalifiserte søkerbyer til Europeisk kulturhovedstad (ECoC) 2024.

Nå har EU-kommisjonens jury gitt skriftlig tilbakemelding på prekvalifiserings-søknaden til alle tre byene Banja Luka, Mostar og Bodø. Hva skjer nå og hva er veien videre? Geir Knutson, nestleder i Kultur, Miljø og Folkehelseetaten, skal fortelle mer om dette.

Fant du det du lette etter?