Kultur

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes oppgaver innenfor kulturfeltet spenner over et svært vidt felt - tilskuddsordninger, arkiv, barn og unge, film, bibliotek, kulturvern, museer, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Fylkesråd for kultur Kirsti Saxi (SV) står for åpningen av årets Smeltedigelen musikkfestival i Mo i Rana 18 oktober.

Årets andre tildeling av tilskuddsordningen for kulturprosjekter- og arrangementer er fordelt.

  

I går åpnet Sortland Museum utstillingen «SEABED» hvor barn og voksne blir invitert med på en reise ned i havdypet. 

 

 

 

 

Vet du om noen som har gjort en solid innsats for kulturlivet i Nordland, og som fortjener heder og ære? Nå er tiden inne for å komme med forslag.

 

 

 

 

 

 

 

Kulturdepartementet inviterer med dette aktører innenfor profesjonell urfolkskultur å søke om prosjektmidler for programperioden 2019 - 2021 for å etablere eller videreutvikle samarbeid mellom norske og russiske aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland, og dermed utviklingen av urfolkskulturen i Barentsregionen.

Kulturdepartementet inviterer med dette aktører innenfor det profesjonelle scene­kunstfeltet til å søke om prosjektmidler for programperioden 2019 - 2021 for å etablere eller videreutvikle samarbeid mellom norske og russiske aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland, og dermed utviklingen av scenekunstfeltet i Barentsregionen.

Karin Hansen, Veronica K. Mørch, Håvard Hatland, Anita Mathisen og Sissel Holtet på Nordland fylkesbibliotek. sitter ute i det fri og leser bøker mens de smiler

I forbindelse med Bokåret 2019 har befolkningen i Nordland talt. «E DU NORD» av Kari og Ola Bremnes får Nordlands-hjertene til å banke ekstra hardt.

 

 

I 1992-1994 valgte hver kommune i Namdalen i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark ut ett kulturminne hver som ble tilrettelagt med blant annet skilt og informasjonshefter. 103 kulturminner inngår i det som fikk navnet Fotefar mot nord.  Nå er det felles enighet i Nordland, Troms og Finnmark om at prosjektet skal revitaliseres, og at det derfor skal igangsettes et ettårig forprosjekt for å forberede opprustingsarbeidet.

Ansvarlig

Kirsti Saxi
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse