Kultur

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes oppgaver innenfor kulturfeltet spenner over et svært vidt felt - tilskuddsordninger, arkiv, barn og unge, film, bibliotek, kulturvern, museer, musikk, scenekunst og visuell kunst.

I dag kunne endelig verdens eneste eksisterende originale Nordlandsjekt «Anna Karoline» invitere til folkefest etter å ha ventet i 60 år på eget museum.

 

 

 

I går åpnet Vega Verdensarvsenter med brask og bram, femten år etter at de kom på UNESCOs verdensarvliste.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Det er svært positivt at det stadig dukker opp nye bygningsvernprosjekter i Vegaøyan. Det viser at vi i Nordland er engasjerte i å bevare kulturhistorien vår, og sikrer at historien blir bevart for ettertiden, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

Fylkesrådet i Nordland har nå fordelt årets tilskudd til visuell kunst.  

 

 

 

- Det er fantastisk å se engasjementet for miljø blant ungdom i Nordland! Det sier fylkesråd for miljø Aase Refsnes (SV), fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap) og fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) samstemt.
 

-Mange ildsjeler i Nordland har sammen med Nordland fylkeskommune gjort en kjempejobb for komme i mål med den nasjonale satsningen på å få fredete privateide bygninger opp til et normalt vedlikeholdsnivå innen 2020 sier Aase Refsnes (SV) fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse.

Riksantikvaren har fordelt tilskudd til arbeidet med kulturminneplaner i kommunene. I Nordland får kommunene Vega, Sømna, Leirfjord, Meløy, Rana og Evenes kr. 100.000,- i 2019 til dette viktige arbeidet.

 

Nå har du sjansen til å sende inn en nominasjon til «Attraktiv by –statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling».

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge vedtok i møte 19. februar å opprette en Nordnorsk filmkommisjon fra 1. juli 2019.

Joint Working Group of Culture (JWGC), barentssamarbeidets arbeidsgruppe for kultur utlyser i samarbeid med  Barents Euro-Arctic Council (BEAC) fire stipender á € 10 000 innenfor området kunst og kultur. Stipendene skal gå til en kunstner/institusjon/ organisasjon i hvert av medlemslandene.

Ansvarlig

Kirsti Saxi
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse