Folkehelsealliansen Nordland - møte 4. mai 2011

Healthstatus and Challenges in British Columbia (PDF, 610 kB)
Director Mary Collins, BCHLA

 

BCHLA; Mission, Work and Results (PDF, 554 kB)
Director Mary Collins, BCHLA

 

Universitetet i Nordland - agent for bedre folkehelse (PDF, 83 kB)
Studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, Universitetet i Nordland

 

NAVs rolle i folkehelsearbeidet (PDF, 135 kB)
Fylkesdirektør Kjell Hugvik, NAV Nordland

 

Viktige strategiske tiltak for å redusere andelen tobakksbrukere i befolkningen (PDF, 194 kB)
Rådgiver Gjert-Henrik Vedeler, Kreftforeningen Nord-Norge

 

Regional planstrategi (PDF, 220 kB)
Rådgiver Hanne Mari Myrvik, Folkehelseavdelingen Nfk

 

Et friskere Nordland (PDF, 361 kB)
Seksjonleder Roar Blom, Folkehelseavdelingen Nfk

Oppsummering (PDF, 191 kB)
 
 

Fant du det du lette etter?