Folkehelsealliansen Nordland - møte 3. mai 2012

Presentasjoner og innlegg

Samhandlingsreformen - de helsefremmende perspektiver (PDF, 4 MB)
Statssekretær Ragnhild Mathisen, Helse- og omsorgsdepartementet

Rana - en helsefremmende kommune? (PDF, 438 kB)
Folkehelsekoordinator Gro S. Salomonsen, Rana kommune

Helsefremmende og forebyggende arbeid - også en del av samhandlingsreformen (PDF, 17 kB)
Seksjonsleder Roar Blom, Folkehelseavdelingen Nfk

Helsefremmende skoler og barnehager - status
Rådgiver Bjørn-Are Melvik, Folkehelseavdelingen Nfk

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler (PDF, 2 MB)
Overingeniør Trond Mathiassen, Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Nytt fokus i lærerutdanningen GLU 5-10 (PDF, 77 kB)
Rektor Sven Erik Forfang, Høgskolen i Nesna

Bruk av det utvida klasserommet (PDF, 4 MB)
Daglig leder Knut Berntsen, Polarsirkelen friluftsråd

Friluftsliv og folkehelse (PDF, 388 kB)
Daglig leder Sylvi Katrin Brandsæther, Forum for Natur og Friluftsliv Nordland
 

Oppsummering og vedtak (PDF, 140 kB)
 

Fant du det du lette etter?