Rapporter om fysisk aktivitet og idrett

Relevante rapporter for arbeidet med revidering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

Oppdaterte analyser basert på nye nasjonale aktivitetsanbefalinger: Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge (Hdir 2014)

Undersøkelse om fysisk aktivitetsnivå og fysisk form: Kartlegging av fysisk aktivitetsnivå og fysisk form blant den voksne befolkningen i Nordland fylke (PDF, 3 MB) (UIN 2012)

Litteraturstudie av barn i idretten: Barns idrettsdeltagelse i Norge (NTNU 2010)

Rapport om virkemidler for sosial utjevning og økt fysisk aktivitet i befolkningen: Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet (NIH/HIFM/NMBU 2017)

Rapport som ser nærmere på frafallsproblematikken i idretten: Deltagelse og frafall i ungdomsidretten (NTNU 2012)

Rapport om trening, mosjon og befolkningens friluftslivsaktiviteter, basert på SSB's levekårsundersøkelser: Fritidsaktiviteter 1997-2014 - Barn og voksnes idrettsaktiviteter, friluftsliv og kulturaktiviteter (SSB 2015)

Fant du det du lette etter?