Medlemmer i Rådet for likestilling av funksjonshemmede 2015 -2019

Rådet består av 13 medlemmer:
3 fra Fylkesting
5 fra Organisasjonene for mennesker med funksjonshemminger (inkludert 1 ungdomsmedlem)
3 fra fylkesadministrasjonen
1 fra Fylkesmann
1 fra KS Nordland

I tillegg er varamedlem for ungdomsmedlem fastmøtende i rådet.
 

Politiske representanter:

 1. Geir-Tore Klæbo, Rana. DnA

 2. May Valle, Hamarøy. Venstre

 3. Hilde Holand, Vestvågøy. Krf.

Personlige vara for politiske representanter:

 1. Marius Meisfjord Jøsevold. Nesna. SV

 2. Berhild Rønning Nilsen, Vågan. Frp

 3. Ingeborg Steinholt, Alstahaug, Rødt

Representanter fra de funksjonshemmedes organisasjoner:

 1. Lisbeth Fjell Leithe, Bodø. FFO Nordland

 2. Inger Helene Sydnes, Bodø. FFO Nordland

 3. Diana Johnsen, Bodø. FFO Nordland

 4. Joakim Korneliussen, Bodø. FFO Nord

 5. Dagny Sofie Dahl, f 1995. Bodø. Ungdomsmedlem. SAFO Nordland

Personlige vara for representantene fra de funksjonshemmedes organisasjoner:

 1. Anne Cecilie Jentoft, Bodø. FFO Nordland

 2. Marianne Pantalslid Brekke, Fauske. FFO Nordland

 3. Trond Pedersen, Evenes. FFO Nordland

 4. Jostein Stige, Fauske, SAFO Nord

 5. Marte Imingen, f 1992. Steigen. Fastmøtende vara for ungdomsmedlem. SAFO Nord

Etatsrepresentantene

 1. ledig, Nfk administrasjonen

 2. Svein Ivar Hansen, Bodø. Nfk, Samferdselsavdelingen

 3. Tomm Jensen, Bodø. Nfk, Kultur-, miljø- og folkehelseavdelingen

Personlige vara for etatsrepresentantene:

 1. Egil Murud, Bodø. Kultur-, miljø- og folkehelseavdelingen

 2. Anne Strømhaug, Bodø. Utdanningsavdelingen

 3. Bjørn Olav Revang, Bodø. Samferdselsavdelingen

Fylkesmannen i Nordland

 1. Gunn Skjerve, Bodø

         Vara: Kirsti Mentzoni. Bodø

 

Kommunenes sentralforbund:

 1. Mona Halsbakk, Bodø

         ikke oppnevnt.

Ansvarlig

Geir-Tore Klæbo
Arbeiderpartiet