Spørsmål fra May Valle, Venstre - Turister på ville veger

Publisert av Thor-Wiggo Skille. Sist endret 14.05.2019

 

Watch live streaming video from nordlandfylke at livestream.com