Spørsmål fra May Valle, Venstre - Ad. Tema innvandring – arbeidskraftbehov – behov for hensyn når strategier for den videregående skole legges

Publisert av Thor-Wiggo Skille. Sist endret 14.05.2019