Spørsmål fra Linn Stemland, Rødt - Finansiering av forkurset ingeniør ved HiNs filial ved UiN

Publisert av Berit Stensland. Sist endret 14.05.2019