Spørsmål fra Johan Petter Røssvoll, Sp - Ferjemateriellet i Trænabasenget

Publisert av Berit Stensland. Sist endret 14.05.2019

Watch live streaming video from nordlandfylke at livestream.com