Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - Inntak på tvers av fylkesgrensen