Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - Bompengefinansiering av Hålogalandsbrua

Publisert av Berit Stensland. Sist endret 14.05.2019

Watch live streaming video from nordlandfylke at livestream.com