Spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - Vedrørende å gjennomføre et forsøk med skille mellom russefeiringen og eksamensperioden

Publisert av Thor-Wiggo Skille. Sist endret 14.05.2019