Interpellasjon fra May Valle, SV - Vedr. bruk av midler til næringsformål

Watch live streaming video from nordlandfylke at livestream.com