Interpellasjon fra Marius Meisfjord Jøsevold, SV - Støtt lærernes kamp for arbeidstidsavtale

Watch live streaming video from nordlandfylke at livestream.com