Interpellasjon fra Marius Meisfjord Jøsevold, SV - Endringer i permisjonsreglene

Watch live streaming video from nordlandfylke at livestream.com