Interpellasjon fra Jon Tørset, Sp - Reduksjon i bevilgningene til regional næringsutvikling

Watch live streaming video from nordlandfylke at livestream.com