Interpellasjon fra Johan Petter Røssvoll, Sp – Gode samferdselsløsninger er viktig for næringslivet

Watch live streaming video from nordlandfylke at livestream.com