FT-sak: Høring - brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Watch live streaming video from nordlandfylke at livestream.com