Ft-sak 25: Strategisk plan for kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2017

Watch live streaming video from nordlandfylke at livestream.com