FT-sak 24: Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland - 2013