FT-sak 22 - Grunnlovsfesting av det lokale folkestyret

Watch live streaming video from nordlandfylke at livestream.com