FT-sak 21: Orientering om fremdrift og status av Bergkunstplan for Nordland