FT-sak 19: Fullmakt til å inngå langsiktige leieavtaler for leie av fartøy til bruk i lokalbåt/hurtigbåt- og ferjeruter i Nordland

Watch live streaming video from nordlandfylke at livestream.com