FT-sak 17: Høring - innspill til jordbruksforhandlinger 2014

Watch live streaming video from nordlandfylke at livestream.com